Gordion Mediation
  • İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. Bagis Plaza Apt. No: 43 / 5 ÇANKAYA / ANKARA
  • info@gordionarabuluculuk.com
  • +90 312 286 42 44

After graduating from Military Academy in 1995 and Istanbul University – Faculty of Law in 2000, he was appointed as a military judge in 2002.

He worked as military prosecutor in Ankara, Diyarbakır and Van and he was selected as a high court member fort he Milityary Court of Cassation in 2017. Consecutively, he was appointed as a Deputy General Manager of Law services of Ministry of Defense in 2017 and retired voluntarily in 2020.

He gained his MBA degree on Civil Law from Gazi University- Institute of Social Sciences in 2004; his second MBA degree on public law from Selçuk University- Institute of Social Sciences in 2006. He gained his Ph.d degree by completing doctorate programme on Public Law from Gazi University University- Institute of Social Sciences in 2019.

He is working as an academician and lecturing on the penal law and criminal procedure law at Hasan Kalyoncu University. He is also a registered mediator and expert mediator on disputes regarding labor law.

He has got advanced French language skills and intermediary english language skills.

 

His Academic Works:

  1. Books

Ceza Muhakemesi Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Yetkin Yayınevi, Ankara 2019.

  1. Articles
  2. Articles published in National Journals with refree.

-“İdare Hukukunda Destekten Yoksun Kalma Tazminatı”,  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,  Cilt  XV, Sayı 3, Ankara, 2011, s. 225-258.

-“Uluslararası Adalet Divanı’nın ‘Anglo-Iranıen Oıl Co.-1952’ Kararının İncelenmesi”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 17-18, Sayı: 26-27-28-29, Yıl: 2012-2013, s. 163-178.

– “Askeri Suçların Soruşturulmasına ve Kovuşturulmasına İlişkin İstisnai Düzenlemeler”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı: 44, Yıl: 11, Ekim 2020, Ankara, s. 239-268.

– “Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz Yetkisi”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 2020, Cilt: 24 , Sayı 4, s. 555 – 584.

  1. . Articles published in National Journals without refree.–

 “Memur ve Diğer Kamu Görevlilerinin Vermiş Oldukları Zararlardan Devletin Sorumluluğu”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı 17, Kitap 1, Ankara, 2002, s. 165-205.

-“İtalyan Askeri Yargı Sistemi”, (Fransızca’dan Türkçe’ye çeviri), Askeri Adalet Dergisi, Yıl 30, Sayı 113, Ankara, Ocak, 2002, s. 29-33.

  1. Declarations presented in scientific meetings 

-27-28 November 2014- Antalya: İnsan Hakları Ulusal Koruma Mekanizması Olarak Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Konferansı’nda sunulan “Bireysel Başvuru Sisteminin Askeri Yargıtay Açısından Değerlendirilmesi”